Použití finančních prostředků ze sbírky na opravu kostelíka sv. Jakuba

ROK  2009

Našemu občanskému sdružení se podařilo realizovat všechny práce, které jsme pro tento rok plánovali. Díky sponzorům a dárcům, kteří jsou uvedeni na listině dárců jsme mohli realizovat tyto akce:

 

1/ Nová elektroinstalace dle projektu – firma Risl s.r.o. Hostivice                       23.425 Kč

2/ Oprava dlažby v předsíni kostelíka – firma Pavel Novák Stř. Skalice                 6.450 Kč

3 /Oprava omítek v kostelíku sv. Jakuba – firma Pavel Novák Stř. Skalice            3.000 Kč

4/ Kovaná mříž do kostelíka – firma Art metal Uherské Hradiště                       47.600 Kč

5/ Archeologický výzkum a dohled                                                                   2.380 Kč

Celkem byly v kostelíku sv. Jakuba provedeny práce v účetní hodnotě   82.855 Kč

    Děkujeme všem našim členům, kteří zdarma pomohli při provádění prací, zejména při výměně betonové podlahy v předsíni kostelíka a archeologickém průzkumu celého prostoru. Podrobně se k celému finančnímu vyhodnocení vrátíme v souvislosti s ukončením účetního roku.

Fotografie z průběhu stavebních prací najdete v naší fotogalerii, a také na stránkách zhotovitele ozdobné mříže :

http://www.art-metal.cz/mriz-romanskeho-kostela

 

ROK  2010

 V tomto roce se nám podařilo úspěšně zakončit jednání o restaurování varhan z kostelíku sv. Jakuba. Byla vybrána firma, která tyto práce provede a smlouvou byla ošetřena i kvalita provedených prací.

Za první část prací dle smlouvy

(demontáž, konzervace ozáření) zaplaceno :                            120.000 Kč   

 Fotografie z demontáže varhan : picasaweb.google.com/Podlesakovi/RestaurovaniVarhanKostelikSvJakubaVRovne#

 

 ROK 2011

 V prvním pololetí pokračovaly restaurátorské práce I. etapy

 Za provedení prací dle smlouvy a to bodů 1 - 8, 10, 12, 13

 (které zkontroloval diecézní organolog)  zaplaceno :                  80.000 Kč    

 11. řijna byla uhrazena poslední faktura za dokončené

  práce I. etapy restaurování varhan                                          50.000 Kč

 

 ROK  2012

II.etapa restaurování varhan byla zahájena a po kontrolním 

dnu 27.3.2012 byly proplaceny faktury ve výši :                         73.400 Kč

                                                                                                26.560 Kč

                                                                                                22.600 Kč

                                                                                                27.440 Kč

                                                                                                31.900 Kč

                                                                                             36.200 Kč 

Dne 7.12.2012 jsme proplatili poslední fakturu za varhany       131.900 Kč   

Celkové náklady na restaurování varhan za roky 2010,

2011 a 2012                                                                       600.000 Kč 

 

Restaurátorské úpravy omítek kůru, dřevěných kostrukcí věže,

podlahy kůru a schodiště.                                                        30.000 Kč

 

Na základě podepsané smlouvy s truhlářskou firmou

Marek Sladký, která vyrábí nové lavice pro kostel sv. Jakuba 

byla proplacena zálohová faktura na materiál ve výši               105.000 Kč 

 

16.7.2012 po montáži a převzetí  nových lavic byl  

proplacen zbytek smluvní ceny                                               100.800 Kč   

 

  ROK 2013                                                                   

 

Vydána publikace " Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné"               41.975 Kč

 

ROK 2015

Zhotovení a instalace nového zvonu 

"SVATÝ JAKUB VĚTŠÍ"                                                           293.893 Kč

Shromažďujeme finanční prostředky na úpravy kostela sv. Jakuba v Rovné. 

 

Přispět můžete na bankovní konto:

224523900/0300

IBAN: CZ19 0300 0000 0002 2452 3900          

BIC : CEKOCZPP

 

 

    QR KOD našich
    stránek

   

 

  www.youtube.com/watch?v=T54Rv6DekRI 

Odkazy na fotoalba

Koncerty 2018

 

 http://vafey.rajce.idnes.cz/1.kncert_2018/

2017
Noc kostelů 2017
 
Koncerty 2017
 
2016
Vánoční trh
 
Koncerty 2016
 
Restaurování zvonu z r. 1761
 
Výstava fotografií
2015
 
Fotografie ze svěcení zvonu 1.8. 2015
 
 
 
Takto zní nový zvon Svatý Jakub Větší 
 
Nový křížek na rozcestí
 
Fotografie z koncertů 2015
 
Děkský maškarní bál 14.2.2015
 
2014
Adventní koncert 7.12.2014
 
Posezení u cimbálu 19.10.2014
 
Kardinál Dominik DUKA  v Sázavě 12.10.2014
 
SVATBA V KOSTELE SV. JAKUBA
 
KONCERTY 2014
 
NOC KOSTELŮ 23.5. 2014
Fotografie 
 
2013
Fotografie  z vycházky - PANSKÁ SÍDLA STŘÍBRNOSKALICKA 12.4.2013
 
FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO MAŠKARNÍHO KARNEVALU
 
 
FOTOGRAFIE
Štěpánský turnaj ve stolním tenise  2013
 
 

ADVENTNÍ KONCERT        2013

 

Vánoční trh 2013

 

Fotografie z koncertů Stříbrnoskalického hudebního léta 2013

podlesakovi.rajce.idnes.cz/koncerty_2013/

 

 

Tak vypadala velká voda ve Stříbrné Skalici  a Sázavě 2.června 2013

podlesakovi.rajce.idnes.cz/Povoden_Stribrna_Skalice_2013

youtu.be/QGTP9OiD9Yw

 

Fotografie ze sokolského výletu na Aldašín 12.5. 2013podlesakovi.rajce.net/Sokolsky_vylet_na_Aldasin_2013

 

Fotografie z vycházky Po stopách pravěkého osídlení Posázaví, kterého se zúčastnilo 114 osob ve věku 1 - 80 let

podlesakovi.rajce.net/Pravek_v_Posazavi_2013

Fotografie z Dětského karnevalu 9. února 2013 najdete na podlesakovi.rajce.net/Detsky_karneval_2013
 
  2012
Fotografie ze Šěpánského  turnaje ve stolním tenise, který se konal 26.12. 2012 si můžete prohlédnout a případně stáhnout na adrese : podlesakovi.rajce.idnes.cz/Stepansky_turnaj_ve_stolnim_tenisu_2012
 
15. října začala oprava a nátěr střechy věže kostela sv. Jakuba s využitím moderní techniky.

podlesakovi.rajce.net/Oprava_strechy_veze_kostela_sv._Jakuba_Vetsiho_v_Rovne

 Úspěšně dokončeno  v pátek 19. 10. 2012

 

O restaurování  varhan

 Podívejte se na průběžně pořizované fotografie. Nově také z prací na povrchové úpravě.

picasaweb.google.com/Podlesakovi/RestaurovaniVarhanKostelikSvJakubaVRovne#

29. ČERVENCE 2012

byly varhany posvěceny a na prvním koncertu na ně hrál pan Přemysl Kšica.
 Fotografie jsou na této adrese: plus.google.com/photos/113810603486205348818/albums/5773457826908574753

 

O projektu restaurovávání varhan z kostelíka sv. Jakuba si můžete přečíst také na následující adrese:

www.varhany.net/projekt.php?id=2

 

Nové dosud nepublikované zajímavosti o Kostelíku sv. Jakuba se můžete dovědět v dokumentu : 

www.npu.cz/download/1304081944/03_mastr_06_10_web.pdf

 

NOVÉ KOSTELNÍ LAVICE byly instalovány do kostelíka sv. Jakuba v pátek 13. července 2012 

Byly vyrobeny mladými truhláři. Jeden z nich má babičku ve Stříbrné Skalici. 

Podívejte se na fotografie lavic a na jedné z nich jsou oba truhláři. Víte který to je?

plus.google.com/u/0/photos/113810603486205348818/albums/5765038340707237121

 

 

Kontakt

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK Stříbrná Skalice Ke Štolám 195
Stříbrná Skalice
281 67
+420 733 766 674 spolekskalice@gmail.com