Informace o jednání s vedením firmy

21. ledna 2010 se uskutečnilo jednání zástupců našeho OS s pověřeným zástupcem firmy Českomoravský štěrk a.s., p. ing. Karlem Lorkem. Za OS se jednání zúčastnili: p. Miloslav Podlešák, paní Marie Studničková a paní Marta Maršálková. Seznámili jsme p.ing. Lorka s celkovou situací a nedostatky, které byly důvodem našeho dopisu generálnímu řediteli. Pan ing. Lorek se omluvil, za přetrvávající nedostatky, které se vyskytovaly v době, kdy byla provozovatelem firma Hanson a.s. Důvodem, je to, že převzetí provozoven bylo prováděno postupně a ještě nejsou zavedeny všechny organizační standardy, které platí ve firmě Českomoravský štěrk a.s.

Pan ing. Karel Lorek nám předal kopie všech požadovaných dokumentů k provozu místního kamenolomu. Po obsáhlé diskuzi bylo dohodnuto: 

- firma zabezpečí instalaci tabulí, které budou upozorňovat řidiče na povinnost zaplachtování naloženého vozidla,

- bude provedena úprava kropícího vozu tak, aby byla zvýšena účinnost kropícího procesu a zvýšena četnost kropení 

- při provozu kamenolomu bude používána technologie mlžení, která je při snižování prašnosti účinnější,

- bude znovu projednána provozní doba kamenolomu, zejména v období prázdnin,

- firma Českomoravský štěrk a.s. ústy pana ing. K. Lorka nabídla zakoupit pro potřeby naší obce radar, který bude upozorňovat na překročení povolené rychlosti,

- bude rovněž upřesněna četnost střílení zejména v období prázdnin včetně optimalizace velikosti náloží.

 Na otázku rozsahu další těžby jsme byli ubezpečeni, že firma Českomoravský štěrk a.s. nemá v úmyslu překročit vrchol Čapíku a narušit tak krajinný ráz.

 

V závěru byla dohodnuta další schůzka v únoru či březnu 2010.

Celé jednání bylo konstruktivní a považujeme jej za přínosné pro zlepšení současného stavu. O Dalším jednání budeme informovat.

Shromažďujeme finanční prostředky na úpravy kostela sv. Jakuba v Rovné. 

 

Přispět můžete na bankovní konto:

224523900/0300

IBAN: CZ19 0300 0000 0002 2452 3900          

BIC : CEKOCZPP

 

 

    QR KOD našich
    stránek

   

 

  www.youtube.com/watch?v=T54Rv6DekRI 

Odkazy na fotoalba

Koncerty 2018

 

 http://vafey.rajce.idnes.cz/1.kncert_2018/

2017
Noc kostelů 2017
 
Koncerty 2017
 
2016
Vánoční trh
 
Koncerty 2016
 
Restaurování zvonu z r. 1761
 
Výstava fotografií
2015
 
Fotografie ze svěcení zvonu 1.8. 2015
 
 
 
Takto zní nový zvon Svatý Jakub Větší 
 
Nový křížek na rozcestí
 
Fotografie z koncertů 2015
 
Děkský maškarní bál 14.2.2015
 
2014
Adventní koncert 7.12.2014
 
Posezení u cimbálu 19.10.2014
 
Kardinál Dominik DUKA  v Sázavě 12.10.2014
 
SVATBA V KOSTELE SV. JAKUBA
 
KONCERTY 2014
 
NOC KOSTELŮ 23.5. 2014
Fotografie 
 
2013
Fotografie  z vycházky - PANSKÁ SÍDLA STŘÍBRNOSKALICKA 12.4.2013
 
FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO MAŠKARNÍHO KARNEVALU
 
 
FOTOGRAFIE
Štěpánský turnaj ve stolním tenise  2013
 
 

ADVENTNÍ KONCERT        2013

 

Vánoční trh 2013

 

Fotografie z koncertů Stříbrnoskalického hudebního léta 2013

podlesakovi.rajce.idnes.cz/koncerty_2013/

 

 

Tak vypadala velká voda ve Stříbrné Skalici  a Sázavě 2.června 2013

podlesakovi.rajce.idnes.cz/Povoden_Stribrna_Skalice_2013

youtu.be/QGTP9OiD9Yw

 

Fotografie ze sokolského výletu na Aldašín 12.5. 2013podlesakovi.rajce.net/Sokolsky_vylet_na_Aldasin_2013

 

Fotografie z vycházky Po stopách pravěkého osídlení Posázaví, kterého se zúčastnilo 114 osob ve věku 1 - 80 let

podlesakovi.rajce.net/Pravek_v_Posazavi_2013

Fotografie z Dětského karnevalu 9. února 2013 najdete na podlesakovi.rajce.net/Detsky_karneval_2013
 
  2012
Fotografie ze Šěpánského  turnaje ve stolním tenise, který se konal 26.12. 2012 si můžete prohlédnout a případně stáhnout na adrese : podlesakovi.rajce.idnes.cz/Stepansky_turnaj_ve_stolnim_tenisu_2012
 
15. října začala oprava a nátěr střechy věže kostela sv. Jakuba s využitím moderní techniky.

podlesakovi.rajce.net/Oprava_strechy_veze_kostela_sv._Jakuba_Vetsiho_v_Rovne

 Úspěšně dokončeno  v pátek 19. 10. 2012

 

O restaurování  varhan

 Podívejte se na průběžně pořizované fotografie. Nově také z prací na povrchové úpravě.

picasaweb.google.com/Podlesakovi/RestaurovaniVarhanKostelikSvJakubaVRovne#

29. ČERVENCE 2012

byly varhany posvěceny a na prvním koncertu na ně hrál pan Přemysl Kšica.
 Fotografie jsou na této adrese: plus.google.com/photos/113810603486205348818/albums/5773457826908574753

 

O projektu restaurovávání varhan z kostelíka sv. Jakuba si můžete přečíst také na následující adrese:

www.varhany.net/projekt.php?id=2

 

Nové dosud nepublikované zajímavosti o Kostelíku sv. Jakuba se můžete dovědět v dokumentu : 

www.npu.cz/download/1304081944/03_mastr_06_10_web.pdf

 

NOVÉ KOSTELNÍ LAVICE byly instalovány do kostelíka sv. Jakuba v pátek 13. července 2012 

Byly vyrobeny mladými truhláři. Jeden z nich má babičku ve Stříbrné Skalici. 

Podívejte se na fotografie lavic a na jedné z nich jsou oba truhláři. Víte který to je?

plus.google.com/u/0/photos/113810603486205348818/albums/5765038340707237121

 

 

Kontakt

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK Stříbrná Skalice Ke Štolám 195
Stříbrná Skalice
281 67
+420 733 766 674 spolekskalice@gmail.com